O AKTiViTKE

Ak ste vyššia veková kategória a chcete aktívne tráviť svoj čas, Aktivitka je priestor práve pre Vás!

V priestoroch  nášho združenia v centre Ružinova organizujeme pravidelné skupinové stretnutia pre seniorov na týždennej báze pri aktivitách, ktoré umožňujú nielen aktiváciu kognitívnych a fyzických schopností, ale aj možnosť realizácie a tvorivého uplatnenia klientov.

Medzi naše kľúčové programy patria každý  týžden patria:

  • Tréningy aktivácie pamäti,
  • Tvorivé dielne pre seniorov,
  • Cvičenia na stoličkách pre seniorov (aj pre tých, ktorí už majú isté fyzické obmedzenia),
  • Stretnutia pri spoločenských hrách.

Dopĺňame o programy organizované raz mesačne a to najmä:

  • komentované vychádzky po Bratislave pod názvom "Spoznaj svoje mesto",
  • stretnutia podporujúce literárnu tvorbu nielen našich klientov
  • spoločné tvorivé dielničky pre seniorov a deti

Dielka vyrobené šikovnými rukami našich klientok prezentujeme na každoročných vianočných trhoch v AKTIVITKE. 

Za úspech považujeme, že od roku 2021 máme priemerne 70 stálych klientov a niektorí z nich sa začali aktívne spolupodieľať na organizácii a zabezpečení niektorých programov ako dobrovoľníci. Patrí im veľká vďaka, lebo iba 
s ich podporou môžeme rozširovať naše činnosti.

Tak isto patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa rozhodli nás finančne podporiť či už formou príspevkov, darov alebo 2% podielom z daní. 

V súčasnosti zabezpečuje naše fungovanie a realizáciu jednotlivých programov:

Alenka - koordinátorka o.z. a lektorka

Boženka - lektorka na tvorivých dielňach

Magduš - lektorka na tvorivých dielňach

Danka - sprievodkyňa na prechádzkach

Janka - technická podpora


Alenka Štefanovičová
Alenka Štefanovičová
Janka Štefanovičová
Janka Štefanovičová
Naše lektorky - dobrovoľníčky
Naše lektorky - dobrovoľníčky

Podporte nás