O AKTiViTKE

Ak ste vyššia veková kategória a chcete aktívne tráviť svoj čas, Aktivitka je priestor práve pre Vás!

V priestoroch nášho združenia v centre Ružinova organizujeme pravidelné skupinové stretnutia pre seniorov na týždennej báze pri aktivitách, ktoré umožňujú nielen aktiváciu kognitívnych a fyzických schopností, ale aj možnosť realizácie a tvorivého uplatnenia klientov.

Medzi naše kľúčové programy na týždennej báze patria:

  • Tréningy aktivácie pamäti,
  • Tvorivé dielne pre seniorov,
  • Cvičenia na stoličkách pre seniorov (aj pre tých, ktorí už majú isté fyzické obmedzenia),
  • Stretnutia pri spoločenských hrách.

Dopĺňame o programy organizované raz mesačne a to najmä:

  • komentované vychádzky po Bratislave pod názvom "Spoznaj svoje mesto".

Dielka vyrobené šikovnými rukami našich klientok prezentujeme na každoročnej vianočnej výstave v AKTIVITKE. 

Za úspech považujeme, že od roku 2021 máme priemerne 70 stálych klientov a niektorí z nich sa začali aktívne spolupodieľať na organizácii a zabezpečení niektorých programov ako dobrovoľníci. Patrí im veľká vďaka, lebo iba 
s ich podporou môžeme rozširovať naše činnosti.

Takisto patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa rozhodli nás finančne podporiť či už formou príspevkov, darov alebo 2% podielom z daní. 

V súčasnosti zabezpečuje naše fungovanie a realizáciu jednotlivých programov:

Alenka - koordinátorka o.z. a lektorka

Boženka - lektorka na tvorivých dielňach

Magduš - lektorka na tvorivých dielňach

Marika - lektorka pre cvičenie na stoličkách

Danka - sprievodkyňa na prechádzkach

Erika - technická podpora

Danka N. - projekt Babička zo susedstva


Alenka Štefanovičová - koordinátorka o.z. a lektorka
Alenka Štefanovičová - koordinátorka o.z. a lektorka
Danka - lektorka pre komentované vychádzky
Danka - lektorka pre komentované vychádzky
Erika Zubereczová - technická podpora
Erika Zubereczová - technická podpora
Magduš a Boženka - lektorky na tvorivých dielňach
Magduš a Boženka - lektorky na tvorivých dielňach
Marika - lektorka pre cvičenie na stoličkách
Marika - lektorka pre cvičenie na stoličkách
Danka Nemcová - zakladateľka projektu Babička zo susedstva
Danka Nemcová - zakladateľka projektu Babička zo susedstva

Podporte nás