2 % z dane

Ako prispieť 2% z dane? 

Potrebné údaje:

 • Obchodné meno/ názov: AKTIVITKA
 • Adresa: Studená 4504/19, 821 04 Bratislava-Ružinov, Bratislava
 • IČO: 51469481
 • Právna forma: občianske združenie

Za vašu podporu Vám srdečne ďakujeme!

Vaše 2% z dane nám pomáhajú organizovať aktivity pre lepší, zdravší a kvalitnejší voľný čas seniorov. Vás to nebude nič stáť 😊Tlačivá a postupy:

Daňové priznanie Vám robí zamestanávateľ: 

Postup:

1. Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:

 • 2% z vašej zaplatenej dane - to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%.

4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/ 3% z daní do Vyhlásenia (ľudovo povedané tlačivo na poukázanie 2%/3%).

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2024 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


Daňové priznanie si robíte sami:

 • Fyzická osoba typu A

Elektronický formulár - môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu A

 • Fyzická osoba typu B

Elektronický formulár - môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu B

Postup:

1. V rámci robenia si daňového priznania za rok 2023 si v rámci strany č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B) vypočítajte:

 •  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 •  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

2. V tejto časti Daňového priznania uveďte údaje:

 • IČO/SID: 51469481
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno/názov: AKTIVITKA
 • Ulica: Studená
 • Číslo: 4504/19
 • PSČ: 831 04
 • Obec: Bratislava-Ružinov

3. Termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok je 31. marec 2024. Väčšina klientov, podnikateľské subjekty, sú povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, pre ostatných je možné podať daňové priznanie na adresu daňového úradu v mieste Vášho bydliska.

4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.