Príspevky

Členské príspevky

Odporúčané príspevky pre jednotlivé aktivity:

Tréning aktivácie pamäti seniorov

 • Stretnutia: 1 krát týždenne, 1,5 hodiny
 • Príspevok: 3€/ stretnutie

Tvorivé dielne pre seniorov

 • Stretnutia: 3 hodiny
 • Príspevok: podľa použitých materiálov 3-8 €

Spoločenské hry

 • Stretnutia: 1 krát týždenne, 1,5 hodiny
 • Príspevok: bez príspevku

Cvičenia pre seniorov na stoličkách

 • Stretnutia: 1 krát týždenne, 1 hodina
 • Príspevok: 2€/ stretnutie

Komentované vychádzky po meste

 • Stretnutia: 1 krát mesačne, 2 hodiny
 • Príspevok: bez príspevkuPrípadne ročný členský príspevok vo výške 30 €/rok

Uhradením členského príspevku vzniká členovi nárok na účasť na niektorej z doleuvedených aktivít :
 • Tréning aktivácie pamäti: 10 stretnutí  
 • Cvičenia na stoličkách: 15 stretnutí
 • Tvorié dielne: 6 stretnutí