Združenie pre podporu pamäti, kreativity a telesného rozvoja seniorov. 
Nájdete nás v Ružinove


Tréningy aktivácie pamäte

Určené všetkým seniorom, ktorí chcú aktívne a preventívne bojovať proti prejavom mentálneho starnutia

Tvorivé dielne

Aktivity zamerané na rozvoj fantázie, kreativity, jemnej motoriky a na potešenie z vlastných diel.

Cvičenia pre seniorov na stoličkách

Zamerané na udržanie motorických schopností, uvoľnenie a posilnenie svalstva. Vhodné aj pre starších seniorov, nie sú potrebné žiadne pomôcky.

Komentované vychádzky po Bratislave

Spoznajte naše hlavné mesto so skvelou sprievodkyňou a odhaľte s nami krásne zákutia Bratislavy.

Podpora literárnej tvorby

Vytvárame priestor pre tých, ktorí radi píšu a tieto diela uverejňujeme so súhlasom autorov na našej stránke.

Stretnutia pri spoločenských hrách

Strávte príjemné popoludnie hraním kariet, srabble, domino, puzzle a iných kreatívnych spoločenských hier.

Máte literárne črievko a radi píšete malé literárne formy alebo poéziu?

Môžete sa inšpirovať aj témami, ktoré sú uvedené v časti Z literárnej tvorby.

Pošlite nám svoje príspevky. Radi ich uverejníme!


Budeme vďační za Vašu podporu

V mene všetkých našich klientov, chceme na tomto mieste poďakovať Nadácii mesta Bratislava za finančnú podporu v roku 2022