Víta Vás AKTiViTKA, o.z. 


Milí seniori,

vytvorili sme pre Vás priestor v centre Ružinova, v ktorom môžete stráviť svoj voľný čas aktívnym spôsobom a rozšíriť si okruh ľudí, s ktorými Vás niečo spája!

Sme občianske združenie podporujúce osobnostný a telesný rozvoj, fantáziu a kreativitu seniorov a vedieme kurzy zamerané na ich aktiváciu. Našim cieľom je podporiť samostatnosť, schopnosť rozhodovať sa a viesť sebestačný každodenný život, ako aj vytvárať priestor pre socializáciu a komunikáciu starších ľudí.

Organizujeme tréningy aktivácie pamäti seniorov, kreatívne dielne pre mladých, starších aj najstarších, cvičenia zamerané na udržiavanie motorických schopnosti, uvoľňovanie a posilňovanie svalstva.

Od septembra 2019 sme do svojho programu zaradili aj posedenia pre tých, ktorých zaujíma literatúra alebo radi hrajú spoločenské hry.

Zároveň poskytujeme edukačné a poradenské stretnutia pre seniorov v oblasti sociálnych služieb a zdravej výživy.

My:

Projekt finančne podporuje Nadácia mesta Bratislava