Najbližšie pre Vás pripravujeme

Ďalej pre Vás pripravujeme

17. septembra 2021 

Vás srdečne pozývame
 
na Deň otvorených dverí v Aktivitke, 

ktorý sa uskutoční od 9:00 do 12:30

v priestoroch Aktivitky na Herlianskej 45 v Bratislave.

 Budete mať príležitosť vyskúšať si modelové hodiny: 
→  Tréning aktivácie pamäte v čase od 10:00 do 10:45 

→  Cvičenie na stoličkách pre seniorov v čase od 11:15 do 12:00.

Tešíme sa na Vás!

Naše hlavné aktivity

Tréningy aktivácie pamäte

Určené všetkým seniorom, ktorí chcú aktívne a preventívne bojovať proti prejavom mentálneho starnutia.

 Literárne stretnutia

  Príjemné stretnutia strávené čítaním poézie, beletrie    a vlastnej tvorby zúčastnených podľa vybraných tém.

 Tvorivé dielne

 Aktivity zamerané na rozvoj fantázie, kreativity,       jemnej motoriky a na potešenie z vlastných diel.

Stretnutia pri spoločenských hrách

Strávte príjemné popoludnie hraním kariet, srabble, domino, puzzle a iných kreatívnych spoločenských hier.

Cvičenia pre seniorov na stoličkách

Zamerané na udržanie motorických schopností, uvoľnenie a posilnenie svalstva. Vhodné aj pre starších seniorov, nie sú potrebné žiadne pomôcky.

Komentované vychádzky po Bratislave

Spoznajte naše hlavné mesto so skvelou sprievodkyňou a odhaľte s nami krásne zákutia Bratislavy.