NOVINKA!

od septembra 2019 sa budú okrem pravidelných štvrtkových tvorivých stretnutí pre seniorov organizovať aj 1 x mesačne dvojgeneračné tvorivé dielne, kde môžu spolu vytvárať dielka staré mamy /starí otcovia spolu so svojimi vnúčatami.