COVID-19 informácie

Milí naši priaznivci,

je nám veľmi ľúto, že súčasná situácia v súvislosti koronavírusom nedovoľuje,

aby sme sa mohli stretávať a tráviť vzájomne čas.

Ihneď ako to bude možné a podmienky na naše stretávania sa zlepšia, budeme Vás informovať.

Vaša AKTiViTKA