Tréning aktivácie pamäti 1,5 hodiny

*príspevok 

3€

Kurz tréningu aktivácie pamäti 10 stretnutí

* * príspevok 

30€

Tvorivé dielne 2 hodiny

pre dospelých a seniorov

* príspevok 

5€

Kurz tvorivých dielni 6 stretnutí

pre dospelých a seniorov 

* * príspevok

30€

Cvičenie pre seniorov 1 hodina

* príspevok

2€

Čítanie s Ľudkou/Poobedie pri spoločenských hrách

bez poplatku

0€

Ateliéry 2,5 hodiny

pre verejnosť od 15 rokov 

* príspevok

10€

Cvičenie SM systém 45min

* príspevok

Individuálne cvičenie, v prípade záujmu kontaktujte priamo lektora 0915 739 624

7€

DARČEKOVÉ POUKAZY

originálny darček pre Vašich blízkych

poukaz vystavíme na meno obdarovaného a odošleme Vám ho mailom alebo poštou

10, 20, 30   

_________________________________________________________

* príspevok je dobrovoľný, najmenej však 2 eurá

* *  Členský príspevok bol na r. 2018 schválený vo výške 30€. Uhradením členského príspevku vzniká členovi nárok na účasť na aktivitách OZ Aktivitka nasledovne:

- tréningový cyklus aktivácie pamäte - v rozsahu 10 stretnutí, pri opakovanej účasti je príspevok dobrovoľný najmenej však 3€/stretnutie

- tvorivé dielne - v rozsahu 6 účastí, pri opakovanej účasti je príspevok 5€/stretnutie

- edukačné a poradenské aktivity sú pre členov bezplatné a pre nečlenov sú na báze dobrovoľných príspevkov